19 oktober 2014 | Peter Beemsterboer

Peter Beemsterboer is grafisch ontwerper, illustrator en fotograaf, en sinds ruim een jaar zelfstandig ondernemer. ‘Ik fotografeer in opdracht voornamelijk portretten, maar om mezelf nu portretfotograaf te noemen gaat me te ver. De fotografie naast het opdrachtwerk kan voor mij over van alles gaan. Interesses en fascinaties komen en gaan. Momenteel ligt het bij de orde en chaos van stad en natuur, ik probeer ze tegen elkaar af te zetten, ze aan elkaar te spiegelen. Het draait voor mij om vorm en licht, de inhoud is daaraan ondergeschikt. In het juiste licht, op het juiste moment, is immers alles bijzonder.’

www.beemsfoto.nl