16 maart 2014 | Ger de Joode & Sietzke Penninga

Ger de Joode is een geometrisch-abstract kunstenaar, wiens werken resultaat zijn van zeer nauwkeurig onderzoek naar visuele waarneming, onderzoek naar patronen en structuren, naar vormen en kleuren. Door gebruik te maken van getallen en wiskundige regels probeert hij greep te houden op de werkelijkheid. www.gerdejoode.nl
Tijdens deze expositie laat Sietzke Penninga zien hoe ze in haar Stadse Abstracten nieuwe uitdagingen aangaat om het onzichtbare, zichtbaar te maken. Het levert verrassende beelden op. Ook toont zij: De Burgers van de Stad en de serie Mijn Klaagmuur (kleine afvalplankjes bewerkt met verschillende materialen en bijtmiddelen wat vervreemding maar ook emotionele leisteenachtige beelden geeft). www.sietzkepenninga.nl